Quý khách hàng vui lòng thanh toán theo:

1.Tài khoản công ty

*Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Chi Nhánh Hà Nội

Số tài khoản: 1500.415.002.010

Chủ tài khoản: Công Ty TNHH TM Việt Tuấn

*Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần ACB Hà Nội

Số tài khoản : 828.322.99

Chủ tài khoản: Công Ty TNHH TM Việt Tuấn

2. Tài khoản cá nhân

*Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Chi Nhánh Hà Nội

Số tài khoản: 1500.415.007.027 hoặc số tài khoản: 1500.205.043.035

Chủ tài khoản: Ông Nguyễn Ngọc Anh

*Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB) – Chi Nhánh Hà Nội

Số tài khoản: 1212.86668

Chủ tài khoản: Ông Nguyễn Tuấn Anh