Nước uống

Nước uống

Xe 45 chỗ

   Karaoke

   Máy lạnh

   Nước uống

   Sạc điện thoại

Từ 7,800,000 VNĐ

Xe 47 chỗ 1

   Karaoke

   Máy lạnh

   Nước uống

   Sạc điện thoại

Từ 13,000,000 VNĐ

Xe 43 chỗ 1

4 trên 1 đánh giá

   Karaoke

   Máy lạnh

   Nước uống

   Sạc điện thoại

Từ 9,000,0008,000,000 VNĐ

Xe 43 chỗ

   Karaoke

   Máy lạnh

   Nước uống

   Sạc điện thoại

Từ VNĐ

Xe 45 chỗ 1

4 trên 2 đánh giá

   Karaoke

   Máy lạnh

   Nước uống

   Sạc điện thoại

Từ 12,000,000 VNĐ

Xe 45 chỗ 1

4 trên 2 đánh giá

   Karaoke

   Máy lạnh

   Nước uống

   Sạc điện thoại

Từ 12,000,000 VNĐ

Đội ngũ lái xe

Lái xe chuyên nghiệp

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Nhiều năm kinh nghiệm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Chứng chỉ lái xe du lịch

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Đào tạo kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.